จุใจแฟนจิ้งจอก! พิธีชูถ้วยแชมป์ เอฟเอ คัพ สมัยแรกของ เลสเตอร์ ฉบับเต็ม | FA Cup 20/21 โมเมนต์

เผยแพร่เมื่อ 15 พ.ค. 2021

ความคิดเห็น

 • ประธานสโมสรกับนักเตะ เหมือนเป็นเพื่อนพี่น้องกัน ดูอบอุ่น ตื้นตันมากคะ

 • เป็น 2 ช็อตที่ระดับเจ้าของสโมสรบ่งบอกถึงคนไทยและน่าประทับใจมาก 1. เดินผ่านกล้องก้มหัว ไปกอดร็อด เจอรส์ 2. ยกมือไหว้ แคสเปอรชไมเคิลตอนส่งถ้วยให้

 • เป็นภาพที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยนักที่ประธานสโมสรลงมาฉลองกับนักเตะใกล้ชิดขนาดนี้ ดูไปยิ้มไป ตื้นตัน อบอุ่นมาก

 • เป็นจังหวะที่แคสเปอร ชไมเคิลส่งถ้วยรางวัลให้คุณต๊อบยกมือไหว้ตอบด้วย ท่านประธานสโมสรดีที่สุดในโลกเลยคะ

 • ประธานสโมสรกับนักเตะเหมือนเป็นเพื่อนพี่น้องกัน ดูแล้วอบอุ่นมากคะ

 • Come on no goal

 • เป็น 2 ช็อตที่ระดับเจ้าของสโมสรบ่งบอกถึงคนไทยและน่าประทับใจมาก 1. เดินก้มหัวผ่านกล้อง เดินไปกอดร็อด เจอรส์ 2. ยกมือแคสเปอร ชไมเคิลตอนส่งถ้วยให้ชู

 • เป็นภาพที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยนักที่ประธานสโมสรลงมาฉลองกับนักเตะใกล้ชิดขนาดนี้ ดูไปยิ้มไป อบอุ่นมากคะ

 • ประธานสโมสรกับนักเตะ เหมือนเป็นเพื่อนพี่น้องกัน ดูแล้วอบอุ่น ยินดีกัยทีมรักของฉันด้วยคะ

 • เป็นจังหวะที่แคสเปอร ชไมเคิลส่งถ้วยราวัลให้คุณต๊อบยกมือไหว้ตอบด้วย ท่านประธานโคตรดีที่สุดในโลกเลย

 • เป็น 2 ช็อตที่ระดับเจ้าของสโมสรบ่งบอกถึงคนไทยน่าประทับใจมาก 1. เดินก้มหัวผ่านกล้อง เดินไปกอดร็อด เจอรส์ 2. ยกมือไหว้แคส เปอรชไมเคิลส่งถ้วยรางวัลให้

 • เป็นภาพที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยนักที่ประธานสโมสรลงมาฉลองกับนักเตะใกล้ชิดขนาดนี้ ดูไปยิ้มไป อบอุ่นมากคะ ยินดีกับทีมรักของฉันด้วย

 • เป็นจังหวะที่แคสเปอร ชไมเคิลส่งถ้วยรางวัลคุณต๊อบยกไหว้ตอบด้วยอะท่านประธานสโมสรโคตรดีที่สุดในโลกคะ

 • ประธารสโมสรกับนักเตะเป็นเพื่อนพี่น้องกัน ดูแล้วตื้นตัน อบอุ่นที่สุดคะ

 • เป็นภาพที่ค่อยไม่เห็นบ่อยนักที่ประธานสโมสรลงมาฉลองกับนักเตะใกล้ชิดขนาดนี้ ดูไปยิ้มไปอบอุ่นมาก ยินดีกับทีมรักของฉันด้วยคะ

 • เป็น 2 ช็อตที่ระดับเจ้าของสโมสรบ่งบอกถึงคนไทยและน่าประทับใจมาก 1. เดินก้มหัวผ่านกล้อง ไปกอดร็อดเจอรส์ 2. ยกมือไหว้แคสเปอร ชไมเคิลส่งถ้วยราวัลให้คะ

 • ประธานสโมสรกับนักเตะเหมือนเป็นเพื่อนพี่น้องกัน ดูแล้วรู้สึกตื้นตันดูแล้วอบอุ่นคะ

 • เป็นจังหวะที่แคสเปอร์ ส่งถ้วยรางให้ คุณต๊อบยกมือตอบด้วยท่านประธานสโมสรโคตรดีที่สุด

 • เป็นภาพที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยนักที่ประธานสโมสรลงมา ฉลองกับนักเตะใกล้ชิดขนาดนี้ ดูไปยิ้มไป ตื้นตันและอบอุ่นคะ

 • เป็น 2 ช็อตที่ระดับเจ้าของสโมสรบ่งบอกถึงคนไทย และน่าประทับใจ 1. เดินก้มหัวผ่านกล้องไปเดินไปกอดร็อด เจอรส์ 2 ยกมือไหว้แคสเปอร ชไมเคิลส่งถ้วยรางวัลให้

 • ประธานสโมสรกับนักเตะเหมือนเป็นเพื่อนพี่น้องกัน ดูแล้วตื้นตันอบอุ่นมากคะ ยินดีกับทีมรักของฉันด้วยคะ

 • เป็นภาพที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยมากนักที่ประธานสโมสรลงมาฉลองกับนักเตะใกล้ชิดขนาดนี้ ดูไปยิ้มไป อบอุ่นมากคะ

 • เป็น 2 ช็อตที่ระดับเจ้าของสโมสรบ่งบอกถึงคนไทยและน่าประทับใจมาก 1. เดินก้มหัวผ่านกล้อง ไปกอดกับร็อดเจอรส์ 2. ยกมือไหว้แคสเปอร ชไมเคิลส่งถ้วยราวัลให้ชูขึ้นคะ

 • เป็นจังหวะที่แคสเปอร ชไมเคิลส่งถ้วยรางวัลให้คุณต๊อบยกมือไหว้ตอบด้วย ท่านประธานสโมสรโคตรดีที่สุดในโลกเลยคะ น่าชื่นชมมากคะ

 • เป็นภาพที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยนักที่ประธานสโมสรลงมาฉลองกับนักเตะใกล้ชิดขนาดนี้ ดูไปยิ้มไป จิงคะอบอุ่นมาก

 • เป็น 2 ช็อตทีาระดับเจ้าของสโมสรบ่งบอกถึงคนไทยและน่าประทับใจมาก 1. เดินผ่านกล้องก้มหัว เดินไปกอดร็อดเจอรส์ 2 ยกมือไหว้แคสเปอร ชไมเคิลส่งถ้วยรางวัลให้ชูขึ้นคะ

 • ประธานสโมสรกับนักเตะเหมือนเป็นเพื่อนพี่น้องกัน ดูแล้วรู้สึกอบอุ่นมากคะ

 • เป็นภาพที่ไม่ค่อยเห็นบ่อย นักที่ประธานสโมสรลงมาฉลองกับนักเตะใกล้ชิดขนาดนี้ ดูแล้วรู้สึกตื้นตันและอบอุ่นมากเลยคะ

 • เป็นจังหวะที่แคสเปอร ชไมเคิลส่งถ้วยรางวัลให้คุณต๊อบยกมือไห้ว่ตอบด้วย ท่านประธานสโมสรโคตรดีที่ในโลกเลยคะ น่าชื่นชมมากคะ

 • ชอบตอนที่ผู้รักษาประตูวิ่งไปเชิญคุณต๊อบลงมาชูถ้วด้วยกัน

 • ประธารสโมสรกับนักเตะเหมือนเป็นเพื่อนพี่น้องกัน ดูแล้วรู้สึกอบอุ่นคะ ยินดีกับทีมรักของฉันด้วยคะ

 • เป็นภาพทีไม่ค่อยเห็นบ่อยนัก ทีประธานสโมสรลงมาใกล้ชิด นักเตะขนาดนี้ ดูไปยิ้มไป จิงคะอบอุ่นที่สุดคะ

 • เป็น 2 ช็อตที่ระดับเจ้าของทีมบ่งบอกถึงคนไทยและน่าประทับใจมาก 1 เดินก้มหัวผ่านกล้องเดินไปกอด ร็อด เจอร์ 2. ยกมือไหว้แคสเปอร ชไมเคิลส่งถ้วยรางวัลให้ขึ้นชูคะ

 • ประธานสโมสรกับนักเตะ เหมือนเป็นเพื่อนพี่น้อง ดูแล้วรู้สึกอบอุ่นตื้นมากคะยินดีกับทีมรักของฉันด้วยคะ

 • เป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักที่ประธานสโมสรลงมาใกล้ชิด นักเตะขนาดนี้ดูไปยิ้มไปจิงคะ อบอุ่นที่สุดคะ

 • เป็นจังหวะที่แคสเปอร ชไมเคิลส่งถ้วยให้คุณต๊อบยกมือไหว้ตอบด้วยท่านประธาร โคตรดีสุดเลยคะ

 • ชอบตอนที่แคสเปอร ชไมเคิลไปเรียกคุณต๊อบมาร่วมชูถ้วยกัน

 • เป็นภาพทีไม่ค่อยเห็นบ่อยนักทีประธานสโมสรลงมาร่วมฉลองกับนักเตะแบบใกล้ชิดขนาดนี้ ดูไปนิ้มไปอบอุ่นสุด ยินดีกับทีมรักของฉันด้วยคะ

 • เป็น 2 ช็อตระดับเจ้าของสโมสรบ่งบอกถึงคนไทยและน่าประทับใจมาก 1. เดินผ่านกล้องก้มหัวเดินไปกอดกับร็อดเจอร 2. ยกมือไหว้แคสเปอรชไมเคิลส่งถ้วยราวัลให้ชูขึ้นคะ

 • สุดๆครับน้อำคาไหลเลย #liverpool fanclub

 • ประธานสโมสรกับนักเตะเหมือนเป็นเพื่อนพี่น้องกันดูแล้วรู้สึกอบอุ่นและตื้นตันสุดคะ

 • เป็นภาพที่ไม่คอยเห็นบ่อยนักที่ประธานสโมสรลงมาร่วมลงมา ฉลองกับนักเตะใกล้ชิดขนาดนี้ ดูไปยิ้มไปมีความสุขสุดเลยคะ

 • เป็น 2 ช็อตที่เจ้าของสโมสรบ่งบอกถึงคนไทยและประทับใจมากเลยคะ 1.เดินก้มหัวผ่านกล้องเดินไปกอดกับร็อดเจอร์ 2 ยกมือไหว้แคสเปอร ชไมเคิลส่งถ้วยรางวัลให้ขึ้นชูคะ ไหว้แคสเปอร์ตอนส่งถ้วยรางวัลให้ชูขึ้นคะ

 • ประธานสโมสรกับนักเตะเหมือนเป็นพี่น้องกัน ดูแล้วรู้สึกอบอุ่นตื้นตันสุดคะ

 • ร้องไห้ทุกครั้งที่ดู คือเจ้าของสโมสรที่ดีที่สุดในโลก ขอบคุณมากๆนะคะที่ทำให้คนไทยมีความสุขเสมอมา ขนาดท่านรวยมหาศาล ท่านยังยกมือไหว้ลูกทีม คือแบบท่านอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ใช่แค่ได้แชมป์ แต่ท่านทำให้ทั่วโลกจดจำได้อีกครั้งว่า นี่คือทีมที่ดีที่สุด และท่านคือคนไทย และเป็นทีมที่มีแต่ความสุข คือไม่รู้จะพูดคำไหนค่ะ พูดได้คำเดียวคือ ภูมิใจที่สุด มีความสุขที่สุด และขอบคุณที่สุดค่ะ ท่านประธานใหญ่คงยิ้ม และคงภูมิใจ ที่ลูกชายท่านทำได้ และเราคนไทย ขอให้ท่านได้ทุกแชมป์ตลอดไปนะคะ

 • ประธานสโมสรกับนักเตะเหมือนเพื่อนพี่น้องกันและดูแล้วรู้สึกตื้นตันและอบอุ่นที่สุดคะ

 • เป็นภาพที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยนักที่ประธานสโมสรลงมาใกล้ชิดกับนักเตะขนาดนี้ดูไปยิ้มไปอบอุ่นที่สุด

 • เป็นจังหวะที่ผู้รักษาประตูส่งถ้วยแชมป์ให้คุณต๊อบยกมือไหว้ลูกทีมแบบไทยท่านประธานสโมสรโคตรดีที่สุดคะ

 • ชอบดูดวลาที่แคสเปอร ชไมเคิลวิ่งไปเชิญประธานสโมสรลงมาฉลองแชมปคะ

 • ประธานสโมสรเหมือนเป็นพี่น้องและมิตรสหายดูแล้วรู้สึกอบอุ่นและตื้นตันมากคะ

 • เป็นประธานสโมสรที่เอาใจใส่และดูแลลูกทีมดีมากจิง

 • เป็นภาพที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยนักที่ประธานสโมสรลงมาร่วมฉลองแชมป์กับนักเตะแบบใกล้ชิดขนาดนี้คะ

 • แคสเปอร ชไมเคิลรักคุณวิชัยมากเหมือนพ่อของเขาอีกคนหนึ่งคะ

 • นี่ไปเชิญประธานสโมสรลงร่วมฉลองแชมป์เร็วเข้าสิ

 • เป็นภาพที่ไม่ค่อยเห็นย่อยนักที่ประธานสโมสรลงมาฉลองแชมป์กับนักเตะใกล้ชิดแบบนี้ ดูแล้วยิ้มไปและอบอุ่นที่สุดคะ

 • ประธานสโมสรกับนักเตะเหมืออนน้องพี่ดูแล้วตื้นตันอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเลยคะ

 • ป่านนี้คุณวิชัยคงภูมิใจอยู่บนสวรรค์ที่คุณต๊อบทำความฝันสำเร็จสักทีคะ

 • เป็นภาพที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยนักที่ประธานสโมสรลงมาร่วมฉลองแชมป์กับนักเตะแบบใกล้ขนาดนี้คะ

 • ชอบดูเวลาที่ผู้รักษาประตูจะไปเชิญประธานสโมสรลงมาร่วมฉลองนักเตะแบบใกล้ชิดขนาดนี้

 • ดูแล้วน้ำตาเหมือนไหลออกมาและตื้นตันคะ

 • เป็นภาพที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยนักที่ประธานสโมสรลงมาร่วมฉลองนักเตะแบบใกล้ชิดแบบนี้หมือนกับเป็นพี่น้องเลยคะ

 • เป็นจังหวะที่แคสเปอร ชไมเคิลส่งถ้วยรางวัลคุณต๊อบไหว้ลูกทีมก่อนจะชูถ้วยขึ้นคะ

 • นี่รีบไปเชิญประธานสโมสรลงมาชูถ้วยแชมป์เร็วเข้าสิ

 • นั่นสิแคสเปอร ชไมเคิลเขารักคุณวิชัยเหมือนพ่อของเขาอีกคนหนึ่งเลย

 • ประธานสโมสรเนี่ยเสมือนกับราวกับเป็นเพื่อน พี่น้องเลยดูรู้สึกอบอุ่น และตื้นตันสุดคะ

 • เหมือนประเทศไทยได้แชมป์ด้วย

 • Best

 • เป็นภาพที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยนักที่ประธานสโมสรลงมาฉลองชัยกันอย่างสุดเหวี่ยงคะ

 • ผมแฟน อาเซน่อล ที่เคยได้สัมผัสถ้วยเอฟเอคัพมามากกว่าทีมใดในอังกฤษแต่..พอผมได้เห็น เลสเตอร์ฯได้เป็นแชมป์ก็รู่สึกดีใจและยินดี ในการชูถ้วยแชมป์ครั้งนี้มันชั่งเต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึก จนทำให้ผมน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว

 • นั่นสิประธานสโมสรเป็นกันเองกับนักเตะอย่างใกล้ชิด

 • ขนาดเป็นเจ้าของ ยังยกมือไหว้ตอนรับถ้วย ดูกันไว้นะเด็กๆ

 • ยินดีกับคุณอัยวัฒน์คุณวิชัย มองลงมาคงสุขใจ

 • 🇹🇭🥰🇹🇭

 • ขนลุก มากครับ

 • ยิ้มแทนเลย

 • ภูมิใจและภูมิใจมาก

 • ชอบอ่ะเจ้าของทีม จากใจเดก หงส์

 • แลื้มสุดๆ​ เค้าคือคนที่ทำหั้ยคนต่างชาติรูจักความเปนไทยหย่างแท้จิง​ ขอหั้ยมีความสำเร็จขั้ต่อไป

 • ขอแสดงความยินดีกับ ทีมจิ้งจอกสยาม เลสเตอร์ซิตี้ ด้วยครับ แชมป์ไร้พ่าย FA CUP 2021

 • นี่ไปเชิญประธานสโมสรมาร่วมฉลองกับนักเตะอย่างใกล้ชิดหน่อยสิ

 • น่าปลื้มใจแทนคุณวิชัยจิงเลยคะที่พี่ต๊อบที่ทำสำเร็จป่านนี้คุณวิชัยคงมองลงมาอย่างภาคภมูใจที่สุดคะ

 • ทำกับได้แชมป์พรีพรีเมียร์ลีก

 • สาดเอ้ย น้ำตาไหลเฉยกุ ปลื้มแทนคุณวิชัย เป็นเจ้าของทีมที่สนิทกับนักฟุตบอลมากที่สุดก็ว่าได้ ความดีมันมีค่ามากกว่าเงินจริงๆ

 • ผมดูคริปเลสเตอร์ฉลองแชมป์ทีไรขุนลุกนำ้ตาไหลทุกที

 • กูเฉยๆวะ​ กูผิดปะที่ไม่ชอบเลสเตอร์ เจ้าของเป็นคนไทยแล้วกูต้องชอบปะ

 • ขอบุคณนะคะพี่ต๊อบที่มอบความสุขให้คนไทยนะคะ

 • สะใจมากเลสเตอร์เอาชนะ เชลซีมาได้นะ

 • น้ำตาไหล ในที่สุดก็ทำได้แล้วนะ วู้~👏🖤🤛

 • ทีมเลสเตอรคือทีมที่รักมากเลยคะตั้งแต่ตามเชียรมาคะ

 • เชียร! ทีมเลสเตอร์ อยู่แล้วคะ

 • นี่แคส เปอรชไมเคิลไปเชิญท่านประธานสโมรสรมาร่วมฉลองแชมป์กับนักเตะสิ

 • ไม่ใช่แฟนบอล แต่ดูคลิปตอนที่ภาพซูมที่รูปคุณวิชัยแล้วจะร้องไห้ ยินดีกับทีมด้วยค่ะ ขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปนะคะจิ้งจอกสยาม :)

 • 🦊💚🧡💜🔵🔴💙💛❤️🌟⭐✨

 • คนไทยสุดยอดครับ

 • ทำไมดูแล้วน้ำตาจะไหล

 • ได้ทั้งแชมป์ลีกและเอฟเอคัพเปนครั้งแรกของประวัติศาสตร์สโมสร..นักเตะเลสเตอร์จะจดจำบรรยากาศนี้ไปจนตาย

 • มันไม่ใช่แค่บอล...ไม่ไม่ใช่แค่แชมป์...มันคือความผูกพันธ์และครอบครัว

 • ไม่หน้าจะความเป็นผู้ดี

 • จาก1เป็น2จาก2เป็น4มีความคิดไหม

 • คุณคิดถึงโควิตบ้างไหม